Trädgårdsarbete

Vår trädgård innehåller väldigt många rabatter, detta är något som är väldigt fint när det blommar. Men är ett rent helvete att hålla efter, och när tiden går åt annat har vi därför beslutat oss för att minska ner på antalet drastiskt och samtidigt öka gräsytan.

Rensat två delar av en rabatt Här har jag rensat bort en av rabatterna, denna ska bara bli gräs. Tanken är att lägga kantsten mot häcken och runt växten i mitten för att förhindra att gräsmattan sprider sig för närma dessa.

Omplacering Rabatten som går längs med uterummet och baksidan av garaget skall även den försvinna. Här tänkte jag omplacera några av de finare större växterna från den andra bilden. Växterna som inte blir omplacerade från den andra bilden kommer även dem att ryka. Tanken är att på ytan mellan den stora växten och till uterummet skall det byggas ett trädäck så vi får lite större umgängesyta utomhus.

Mer rensning Rabatterna mellan grannens garage och vår gavel ska även de rensas bort, förutom de stora växterna. Här är tanken att lägga gräs och att jag kanske bygger en liten crawling bana för mina RC-bilar. Men det är långt fram i planeringen.

Tom Stevens

Read more posts by this author.